BookingAround.com logo
Вход
Грешен имейл или парола. Профилът не е активен Профилът е забранен Забравена парола?

Забравена парола?

Въведете имейла, с който сте регистриран в сайта:

Имейлът не е открит Възникна проблем, моля опитайте отново по-късно!

Моля, потвърдете, че не сте робот!

Назад
Регистрация

Съгласен съм с правилата и условията посочени тук.

Моля, въведете правилен имейл адрес и парола с дължина най-малко 4 символа! Има вече потребител с този имейл адрес! Възникна проблем, моля опитайте отново по-късно! Регистрацията е успешна. На посочената поща бе изпратено писмо с линк за активиране на профила Ви!

Моля, потвърдете, че не сте робот!

Промоции за хотелиери

Правила и условия

1. Общи условия и определения

Правилата и условията в този документ се отнасят за всички потребители на този уеб сайт (за краткост „сайт“). Потребител е всеки, който по някакъв начин адресира, достъпва, разглежда сайта или ползва предоставяните чрез него услуги, без значение дали има или не регистрация в него. Осъществявайки достъп и, използвайки сайта, Вие потвърждавате че сте се запознали с и сте приели правилата и условията, посочени в този документ. Сайтът BookingAround се представлява от Атанас Богданов и е защитен със законите за интелектуалната собственост и авторското право. Вие имате право да използвате сайта, неговото съдържание и предоставяните от него услуги, единствено при условията посочени тук. Не може да използвате сайта без писмено разрешение от неговия представител за търговски, конкурентни или други цели, различни от ползването на предоставяните от него услуги.

2. Предоставяни услуги

Сайтът предоставя възможност на собствениците, управителите или техните представители на места за настаняване (обобщено „хотел“) да рекламират своите обекти и да получават онлайн резервации или запитвания за резервации. Сайтът предлага избор между два варианта за реклама на хотела: срещу комисиона от 10% или срещу годишна такса от 30 евро. В случай на комисиона нейният размер се определя в началото на месеца - следващ месеца на успешно приключилите резервации през предходния месец като процент върху общата им сума. В случай на годишна такса, в страницата на хотела се допуска публикуване на информация за директен контакт с него: телефон, имейл, уеб адрес. Размерът на таксата в този случай е фиксиран и не зависи от броя на постъпилите чрез сайта резервации. Размерът на комисионата или на годишната такса може да бъде намален значително, ако хотелът отговаря на някое от условията, посочени в нашите промоции.
На търсещите място за настаняване и подслон (за краткост „туристи“) за своята почивка, екскурзия или командировка, сайтът дава възможност за търсене и избор на място, тип на обекта и категория, набор от предлагани от него услуги. Сайтът предоставя информация за хотела (публикувана от него) и дава възможност за направа на моментална резервация или запитване за резервация, според политиката на хотела.

3. Права, отговорности и задължения

3.1. Сайт

Ние се задължаваме да предоставяме сигурни и надеждни услуги, гарантиращи запазване конфиденциалността на личните данни и целостта на информацията. Явявайки се посредник в отношенията между туриста и хотела, ние не можем да бъдем държани отговорни за публикуваното от хотела съдържание или направеното от туриста запитване или резервация. Не отговаряме и за директната кореспонденция и нейното съдържание между тях. Въпреки това, ние контролираме всяка една регистрация и публикация, стремейки се да не допускаме невярно или противоречиво съдържание, или такова – неотговарящо на добрия тон и нрави.
Сайтът може да прави промени в размера на снимките качени от хотела, с цел по-добрата им визуализация или структуриране, както и да постави името си като воден знак върху снимките – за ограничаване и предотвратяване на тяхното разпространение извън сайта. Сайтът може, също така, със съгласието на хотелиера, да променя или допълва публикуваното от него текстово съдържание, на различни езици, с цел подобряване представянето на хотела.
При неспазване на настоящите правила от страна на потребител, сайтът има право да ограничи достъпа му до сайта; ако потребителят е регистриран, сайтът може да забрани употребата на неговия профил; ако потребителят е публикувал обект за настаняване, сайтът може да забрани показването на обекта.

3.2. Хотел, хотелиер

За да публикувате места за настаняване на сайта, трябва да се регистрирате в него. Регистрацията е безплатна. Може да публикувате на сайта неограничен брой обекти, напълно безплатно. Вие единствен отговаряте за произхода, авторството, достоверността, сигурността и пълнотата на публикуваната информация, в т.ч. снимковата. Ако сте избрали модел за реклама срещу комисиона, не може да публикувате на страницата на обекта информация за контакт с него като телефон, имейл, уеб адрес и други, ако такава бъде установена, сайтът има право да я отстрани. Може да сменяте режима за реклама на даден обект от комисиона към такса или обратно по всяко време. Ако сте заплатили годишна такса за реклама, но смените режима, тя не се връща. При връщане обратно към режим с такса, в рамките на същата година, обаче, нова такса не се дължи. Цените, които публикувате са крайни за туриста, с включени всички данъци и такси. В случай, че изберете съответният хотел да получава моментални резервации, за което няма допълнително таксуване, Вие се задължавате да попълвате, следите за верността и периодично да актуализирате броя на свободните за настаняване помещения. При направата на моментална резервация от туриста, сайтът автоматично намалява техния брой. Без значение дали е направена моментална резервация, която е приета автоматично от сайта, съответно от хотела, или е направено запитване, което е потвърдено изрично от Вас, сте длъжен да предоставите на туриста желаната и резервирана от него услуга, със същото или по-добро от обявеното от хотела, и заявеното от туриста качество и количество. Вие се задължавате да гарантирате сигурността на предоставените Ви от туриста лични данни и да не ги предоставяте на трети лица без негово изрично съгласие.

Условия за най-ниска цена

Ако всички цени, които публикувате са най-ниски за Вашия обект в Интернет, комисионата или годишната такса за него ще е намалена с 50%. Ако бъдат открити по-ниски цени за същия обект на друг уеб сайт, туристът, направил резервация в обекта ще има право на отстъпка от цената на резервацията в размер на разликата до по-ниската цена. В този случай, дължимата комисиона на Сайта ще се изчисли на база публикуваната в Сайта цена.

3.3. Турист

Услугите на сайта са напълно безплатни за Вас независимо дали сте регистрирани в него или не. Регистрацията в сайта ви позволява да преглеждате, коригирате или анулирате резервациите си и запитванията за резервации от едно място. С направата на резервация или запитване, Вие сключвате взаимно обвързващ договор с хотела, респективно хотелиера. С това действие Вие се съгласявате да му предоставите свои лични данни, необходими за резервацията и декларирате, че предварително сте се запознали с и сте приели условията на хотела за резервиране, настаняване и престой в него, както и с условията за плащане и анулиране на резервация. Вие заплащате стойността на резервацията директно на хотела, след нейното автоматично или изрично потвърждение, по банков път, на място или по друг начин, уговорен с хотела и съгласно неговата политика за плащане.

4. Съхранявани данни

4.1. Лични данни

4.1.1. Въведение

BookingAround се явява администратор на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

4.1.2. Лични данни, лица, за които те се събират, начин на събиране, цели на обработката и срокове за съхранение

4.1.2.1. Потребител на сайта, използващ формата за контакт с него предоставя своето лично и фамилно име, както и имейл адрес. С изпращането на данните чрез формата, потребителят се съгласява те да бъдат обработвани и съхранявани от сайта и да се използват от него за обратна връзка с потребителя. В случай на запитване за резервация, сайтът може да предостави данните на трети лица – хотелиери – за целите на съставяне на резервацията.

4.1.2.2. Потребител на сайта, който се свързва с него по телефон, предоставя своето име както и телефонния си номер. По желание от страна на потребителя, същият може да предостави на сайта имейл адрес и/или други лични данни. С обаждането си до сайта, потребителят се съгласява предоставените от него данни да се обработват и съхраняват от сайта и да се използват от същия за обратна връзка с потребителя. В случай на запитване за резервация, сайтът може да предостави данните на трети лица – хотелиери – за целите на съставяне на резервацията.

4.1.2.3. Потребител на сайта, използващ формата за съставяне на резервация или запитване за резервация предоставя своето лично и фамилно име, имейл адрес и телефонен номер. Потребителят може да предостави и своя пол, който се използва от сайта единствено за формиране на обръщение към потребителя. С изпращането на запитването или резервацията, потребителят се съгласява предоставените от него данни да се обработват и съхраняват от сайта, да се използват от същия за обратна връзка с него, както и да се предоставят на хотелиера – за целите на резервацията.

4.1.2.4. Потребител се регистрира в сайта, за да може да въвежда обекти за настаняване с цел реклама и получаване на резервации или запитвания за резервации, или за следене на направените от него собствени резервации или запитвания за такива. Потребителят се регистрира в сайта с имейл адрес и парола. Регистрацията е възможна само след изричното поставяне на отметка от потребителя в полето за съгласие с настоящите правила. Извършвайки тази стъпка, потребителят декларира, че се е запознал с и приема условията в този документ за предоставяните от сайта услуги и обработката на личните му данни. На посочения имейл адрес сайтът изпраща линк за активиране на потребителския профил, при избора на който се отваря страница от сайта с форма за въвеждане на данните за потребителя. Потребителят посочва дали създаваният профил е фирмен или е за физическо лице. В първия случай се приема, че имейл адресът е адрес на съответното предприятие. Задължително се въвеждат лично и фамилно име на потребителя, страна, област, населено място, адрес, пощенски код и номер на телефон. Ако потребителският профил е фирмен, се въвеждат фирмените данни. В случай, че сте хотелиер, може да въведете информация за банкова сметка, по която бихте искали туристите да превеждат дължимите суми за направените от тях резервации. По желание, всеки регистриран потребител може да въведе своя пол, бащиното си име (задължително за хотелиери), втори телефонен номер, информация за говорими езици и предпочитан такъв – за кореспонденция. Информацията за пола се използва от сайта единствено за формиране на обръщение към потребителя.

4.1.2.5. Ако нямате навършени 16-години, може да се регистрирате в сайта и / или да предоставите личните си данни, само след изричното съгласие на вашите родители или настойници, които следва да ни информират за това.

4.1.2.6. BookingAround не може да бъде държан отговорен за верността на предоставените му от потребителя данни и тяхното отношение към съответния субект.

4.1.2.7. Личните данни на потребителите се съхраняват от сайта докато те са необходими за предоставяне на услуги на потребителя.

4.1.2.8. Всеки потребител може писмено, чрез формата за контакт със сайта или по имейл, да поиска преустановяване употребата на неговите лични данни от сайта или пълното им заличаване. В случай, че данните на потребителя не са обвързани с резервации или запитвания за такива, данните за потребителя се маркират като неактивни и се преустановява тяхното използване. Данните се съхраняват от сайта в продължение на 1 (една) година преди да бъдат напълно изтрити, което се прави с цел разрешаване на евентуално възникнали спорове.

4.1.3. Защита на личните данни

4.1.3.1. Данните ви се съхраняват на сървъри на BookingAround, намиращи се в България. Достъп до сървърите имат само оторизираните лица.

4.1.3.2. Цялата ви комуникация със сайта, в това число трансфера на личните ви данни, е защитена с помощта на криптирана връзка. BookingAround шифрира всички данни при изпращането им към сайта или зареждането им от него, с което ги предпазва от неоторизиран достъп.

4.2. Бисквитки (cookies)

Разглеждайки сайтa, Вие извършвате определени действия като избор на език, валута, правите резервации и др. BookingAround запомня някои от тези действия с помощта на т.нар. „бисквитки“ – малки файлове, които се съхраняват от вашият уеб браузър на компютъра ви. BookingAround създава и използва тези бисквитки единствено с цел да улесни използването на сайта от вас като ви спестява повторно или многократно извършване на повтарящи се действия. Бисквитките се съхраняват на компютъра ви за срок от 2 (две) години като вие имате възможност да ги изтриете по всяко време с функционалността на вашия интернет или файлов браузър. BookingAround не съхранява лични данни в бисквитките.

4.3. Техническа информация

Сайтът може да запазва информация относно вашия уеб браузър и устройство за връзка с нас. BookingAround използва тази информация единствено за подобряване дизайна и качеството на предлаганите услуги, както и за установяване и предотвратяване на неразрешен достъп до сайта.

5. Други

Този документът е достъпен от всички устройства имащи достъп до Интернет и е наличен на всички езици, с които сайтът работи. В случай на несъответствие между различните преводи, българската версия се приема за оригинална и меродавна и, евентуално възникналите спорове, се разрешават спрямо нея.

Този документ е редактиран последно на 27 Декември 2022, 17:00 UTC.